مطلب ویژه
یکی از صنایع وابسته به گردشگری که در مواقعی جزو زیرساخت‌های این صنعت نیز از آن یاد می‌شود، صنعت هتلداری است؛ صنعتی که از گذشته‌های دور پله‌پله با رشد گردشگری، رشد کرده و هم‌اکنون به حرفه‌ای کاملا تخصصی و مدیریتی نوین تبدیل گشته است. بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر رونق گردشگری را به عوامل مختلفی از جمله توسعه صنعت هتلداری نسبت می‌دهند، ...
روزنوشت | آرشیو
۲۲:۱۷، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
خشونت پديده اي تاريخي و جهاني است كه در همه جوامع و تمام ادوار وجود داشته است. توجه به اين پديده از دهه ۷۰ ميلادي آغاز شد و پژوهش هاي متعددي در اين حوزه انجام گرفت
مقالات | آرشیو
۲۲:۱۷، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
یکی از صنایع وابسته به گردشگری که در مواقعی جزو زیرساخت‌های این صنعت نیز از آن یاد می‌شود، صنعت هتلداری است؛ صنعتی که از گذشته‌های دور پله‌پله با رشد گردشگری، رشد کرده و هم‌اکنون به حرفه‌ای کاملا تخصصی و مدیریتی نوین تبدیل گشته است. بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر رونق گردشگری را به عوامل مختلفی از جمله توسعه صنعت هتلداری نسبت می‌دهند، ...